HAYDİ BÜYÜKLER AŞIYA !

Kategori : NURAN SARI'NIN YAZILARI - Etiketler : - Tarih : 25 Mayıs 2016

nuransarı
24-30 Nisan tarihleri dünyada aşı haftası olarak kutlanmakta ve aşı bilgilendirme çalışmaları düzenlenmektedir. Aşı denildiği zaman daha çok çocukluk aşıları akla gelse de erişkinlerin de bazı bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanması gerekmektedir. Tetanoz, kuduz, influenza, meningokok, pnömokok, zona gibi aşısı bulunan pek çok hastalık nedeni ile ne yazık ki hala insanlarımızı kaybediyoruz. Korunmak kolay, yeter ki bilinçli olalalım. O halde aşıları tanıyalım.
Aşıları, toksoid aşılar (difteri ve tetanoz), canlı virus aşıları (su çiçeği, kızamık, kabakulak, kızamıkçık), inaktive edilmis virus aşıları (influenza), inaktif viral partikül aşıları (hepatit B) ve inaktive edilmiş bakteriyel polisakkarit (pnömokok, meningokok) olarak sınıflandırabiliriz. Erişkin aşılama, önceden bağışıklığı olmayan kişilerdeki primer aşılama uygulaması veya daha önce uygulanmış aşıların tekrarı (booster doz) ya da rapel seklindedir. Erişkin aşıları olarak özellikle kızamık, kızamıkcık, kabakulak, difteri, boğmaca, tetanoz, hepatit A ve B, influenza, pnömokok (zatürre ve menenjit etkeni), su çiçeği, zona aşısı, HPV (Human papilloma virüs) ve meningokok aşısı (asker, hacılar, riskli bölge seyahat ve salgın durumlarında) önerilmektedir. Kısaca bu aşıları inceleyelim.
Kızamık, Kabakulak ve Kızamıkçık (MMR) Aşısı
Bu aşılar canlı virüs aşılarıdır. Gebelere ve bağışıklığı baskılanmış hastalara uygulanmazlar. Tek doz uygulama sonrasında %90-95 oranında koruyucu antikor oluşmaktadır. Olusan bağışıklık hayat boyu kalıcıdır. Nadir görülen yan etkiler ateş, hafif döküntü ve lenfadenopati olup, genellikle aşılamadan sonra birkaç gün içersinde ortaya çıkar. Kızamıklı hastayla temas durumunda aşısız kişilere temas sonrasında 6 gün içinde immünglobulin uygulanmalıdır. Kızamıkçık ve kabakulak enfeksiyonundan korunmada ise temas sonrası IG uygulanmasının yararı bulunmamaktadır. 1957’den sonra doğan, aşısız ve hastalığı geçirmemis olan erişkinlere iki doz MMR aşısı uygulanmalıdır. Özellikle sağlık personelinin aşılanması çok önemlidir. Doğurganlık çagında olup, gebe olmayan ve bağışık olmayan tüm kadınlar MMR aşısı ile aşılanmalıdır.
Su Çiçeği Aşısı
Canlı virüs aşısıdır. Sağlık çalışanları, kreş personeli, öğretmenler, duyarlı erşikinler, bağışıklığı baskılanmış hastaya bakanlar aşılanmalıdır. Erişkinde 2 doz uygulanır. Aşıdan 1 ay sonra %96 koruyuculuk oluşur. Canlı aşı olması nedeni ile gebeler ve bağışıklığı baskılanmış hastalara aşı yapılamaz.
Hepatit A Aşısı
Hepatit A en sık görülen sarılık etkenidir. Aşısı 6 ay arayla 2 doz olarak uygulanmalıdır. İlk dozdan sonra bir ay içinde %95’in üzerinde koruyucu antikor oluşmaktadır. Yan etkiler sınırlı olup, uygulama yerinde ağrı, baş ağrısı ve halsizlik başlıca yan etkilerdir. Temas sonrası korunmada immünglobulinler 2 hafta içinde uygulanmalıdır. Hepatit A enfeksiyonunun yaygın olduğu bölgelere seyahat edenlere, kötü hijyenik koşullarda çalışanlara, laboratuvar çalışanlarına, kreş çalışanlarına, damar içi madde kullananlara ve kronik karaciger hastalığı olanlara uygulanmalıdır.
Hepatit B Aşısı
Hepatit B virüsü (HBV), kronik hastalık, siroz ve kanser riski nedeni ile önemli hepatit etkenidir. 0-1-6/12. aylarda olmak üzere 3 doz aşısı vardır. Aşılamasından sonra %80-95 arasında koruyucudur. Aşı sonrası antikor titresinin 10IU/ml olması yeterlidir. Diyaliz hastları ve bağışıklığı baskılanmış hastalara çift doz önerilir. Aşılamada öncelik yüksek risk gruplarıdır. Sağlık personeli, hemodiyaliz hastaları, HBV taşıyıcılarının aile bireyleri, damariçi madde kullananlar, yüksek riskli davranış özelliği olanlar mutlaka aşılanmalıdır.
İnfluenza Aşısı
Grip aşısıdır, her yıl Ekim-Kasım aylarında risk grupları aşılanmalıdır Influenza bağışıklamasında inaktive aşılar kullanılmaktadır. Her yıl grip virüsleri değişime uğradığından aşının her yıl yeniden uygulanması gerekmektedir. Yeni aşı bir yıl önceki influenza mevsiminde izole edilen influenza suslarını içermektedir. Eriskinlerde tek doz uygulama yeterlidir. Kronik kalp, karaciğer, böbrek, akciğer rahatsızlığı olanlar, sağlık personeli, şeker hastaları, 65 yaş üzeri, huzurevinde kalanlar, aspirin kullanan çocuklar aşılanmalıdır. Aşının koruyuculuğu %60 kadardır. Yumurta alerjisi olanlara uygulanmaz. Nadir yan etkiler arasında ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, halsizlik görülebilir.
Meningokok Aşısı
Çocuk ve erişkinlerde tek enjeksiyon seklinde kullanılır. Koruyucu antikorlar 10 gün içinde oluşur ve yaklaşık 3-5 yıl devam etmektedir. Yan etkiler genellikle lokal olup sınırlıdır. Aşı taşıyıcılığı önlemez ancak klinik hastalık gelişmesini büyük oranda önler. Aşı dalağı alınanlarda yada dalağı fonksiyonsuz olanlarda, bağışıklık sisteminde kompleman eksikliği olanlarda, salgın durumlarında, yoğun görüldüğü yerlerde yaşayan veya o bölgelere seyahat edenlere önerilir.
Pnömokok Aşısı
İki tane inaktive aşı bulunmaktadır. 23 alt grup içeren polisakkarit aşı ve 13 alt grup içeren konjuge aşısı vardır. Pnömokok hastalıklarının %80’inden aşı içerigindeki gruplar sorumludur. Subkütan ya da intramuskuler tek doz olarak uygulanır. Daha sonra altta yatan risk durumuna göre tekrar dozlar uygulanır. 65 yas üzerindeki kişiler, 2-65 yas arasında olup kronik kardiyovasküler, renal, pulmoner yada karaciğer hastalığı olanlar, dalağı alınmış veya fonksiyonsuz olanlar ve bakım evlerinde bulunanlar, immündüşkün kisiler; lösemi, lenfoma, Hodgkin hastalıgı, HIV enfeksiyonu olanlar aşılanmalıdır
Kuduz Aşısı
Kuduz asısı temas öncesi bağışıklamada veterinerler, hayvan bakıcıları, laboratuar çalısanları, vahşi hayvanlarla yakın teması olanlara ve kuduzun sık görüldüğü bölgelere seyahat edenlere uygulanmalıdır (0-7-21/28. gün). Daha önce tam aşılı olanlara 0 ve 3. günler 2 doz aşı uygulanır. Kuduz riskli hayvan (kedi, köpek, tilki, çakal, at, inek vb.) ısırığından sonra acil yara bakımı, temizliği yapıldıktan sonra tetanoz aşısı sorgusu ve yaranın risk durumuna göre 4’lü, 5’li aşılama, kuduz serumu uygulamaları yapılır. Fare,sıçan, hamster gibi hayvanlar kuduz bulaştırmaz. Bu nedenle ısırmaları durumunda kuduz aşısına gerek yoktur.
Zoster Aşısı
Yeni bir aşı olup 60 yaş üzerindeki eriskinlerde zona yan etkilerinin önlenmesi için yapılan bir bir aşıdır.
Tetanoz Aşısı
Çocukluk ve okul aşıları tam olanlarda toprak, salya, gaita ile kirli, derin, parçalı yaralanmalarda 5 yıl ara ile, temiz yüzeyel yaralanmalarda 10 yıl ara ile tetanoz aşısı uygulanır. Primer aşılama için 0-1-6/12 aylarda 3 doz aşı tamamlanmalıdır. Primer aşılama yapılmayan kirli yaralarda aşı ile birlikte serum da uygulanmalıdır.

Bağışıklama önemli ve geniş bir konu, gerekli aşıları yapılmayan riskli gruplarda hayati problemler ortaya çıkabilmektedir. Üstelik bilimsel olmayan kaynaklar nedeni ile kafalarda pek çok soru oluşabilmekte. Aşılar riskli mi, aşıların yapısında hangi maddeler mevcut, yan etkiler neler? Sorularımızın cevabını gelecek sayılarda vermek üzere.
Sağlıkla, bilimle kalın!

Burada ilaçları emredebilmek için nasıl seçenekler bulabildiğinizin yanı sıra akılda tutmanız gerekli bazı temel bilgileri açıkladık. Bununla birlikte, muamele seçeneklerini akıllıca düzeni edebileceğiniz online eczane bulunmaktadır. Diğer reçeteler yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır. Cinsel sorunlar ve “Viagra Dozajı” ne hakkında? Zaten “Viagra Satış Sitesi” bekleyebileceğinizi ne biliyorsun? Aradığınız en önemli husus “Reçetesiz Viagra eşdeğeri” dir. Erkekler erektil disfonksiyona muzdaripken mesleki yardıma ihtiyaç duyar. Tedavi planı, cinsel sorunun kesin nedenine büyük ölçüde bağlıdır. Erektil disfonksiyon için hangi jenerik uygun? Çok önemli nokta, Viagra gibi online ilaçları satın almak aldığınızda gerçek jenerik olmanız gerektiğinden emin olmalısınız. Çevrimiçi eczanelerin birçoğu çevrimiçi olduğu güvensiz sahte ürünler satıyor.

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :
questra AGAM Atlantic Global
seo